Into Movement

Sports-for everyone's-Life


!Pravidelné lekce sportovních kroužků stále běží!

Hlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich stránkách

ZŠ Pod Marjánkou

Začínáme od 4. 10.!

Atletika

Čt - 16:45-18:15

Parkour

Pá - 16:00-17:00

ZŠ Nebušice

Začínáme od 4. 10.!

Atletika 

Po - 16:00 - 17:00

Parkour

St - 15:15- 16:15

Gymnastika 

Pá - 14:30 - 15:30


Roztoky    Začínáme 17.9. !

Parkour 

Pá - 15:00-16:00 Via Vestra (začátečníci až středně pokročilí)

Horoměřice  Začínáme 21. 9. !

Parkour 

St - 13:45-14:45 (začátečníci až středně pokročilí)

Zdiměřice

Parkour

Pá- dle dispozic trenéra

Co vás naučíme

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro děti, dospělé i pro celou rodinu

Konzultace a Coaching

Porozumění tomu, jak fungujeme, vnímáme a jednáme odkrývá nepředstavitelný potenciál našeho seberealizování, odbourává stress a strach a přispívá k celkovému zdraví.

Proč vybrat právě nás

Intuitive movement learning program

Naše metoda intuitivního učení se pohybovým dovednostem není jen frází, ale uceleným programem, který se zakládá na akademicky podložených faktech vyplývajících z nejnovějších vědeckých poznatků neurofyziologie, kineziologie a kinantropologie.

Profesionální tým

Náš tým se skládá pouze s profesionálů.  Všichni naši trenéři prošli vrcholovou sportovní přípravou, absolvovali sportovní fakultu FTVS - UK či vlastní trenérské licence jednotlivých sportovních asociací a federací.

Nejbližší akce pro členy zdarma!!!

Neváhejte se přihlásit na akce organizované našim spolkem, naplňte volný čas dětí sportem a zábavou!

Setkání s fyzioterapeutem

Budete mít možnost konzultace stavu pohybového aparátu Vašeho dítěte s naším fyzioterapeutem. Ten dítě vyšetří a doporučí následnou péči a režimová opatření, aby došlo k nápravě dysbalancí a vadných posturálních stereotypů.

Předběžné termíny: SCIS - říjen, Nebušice, Břevnov - listopad, Roztoky - prosinec